Nestor van de Eerste Kamer Tiny Kox (SP) vertrekt na 20 jaar


NOS Nieuws

SP’er Tiny Kox vertrekt uit de Eerste Kamer. “Ruim 20 jaar heb ik de eer gehad om onderdeel uit te maken van de senaat”, zegt hij op de website van zijn partij. “We hebben kinderarmoede onder de aandacht gekregen, huurverhogingen tegengehouden en het correctief referendum aan een meerderheid geholpen.”

Kox zit sinds 2003 in de Eerste Kamer. Ook zat hij lange tijd in de Raad van Europa, waarvoor hij onder meer als EU-waarnemer toezicht hield op de verkiezingen in Rusland. Bij dit Europese orgaan kondigde hij zijn vertrek vorige week aan en daarom “voelt dit als een goed moment om ook afscheid te nemen van de Eerste Kamer”, aldus Kox.

De 70-jarige Kox was 19 jaar SP-fractievoorzitter in de Eerste Kamer, een functie die hij twee jaar geleden overdroeg aan Rik Janssen. En de SP’er is de zogenoemde nestor van de senaat, het langstzittende Kamerlid. Na het vertrek van Kox op 13 februari is Niko Koffeman (Partij voor de Dieren) de nieuwe nestor.

Voordat hij senator was, zat Kox 17 jaar in de gemeenteraad van Tilburg. Ook was hij jarenlang Algemeen Secretaris van zijn partij.

Lies van Aelst volgt Kox op in de Eerste Kamer.Source link

Leave a Comment