Dilan Yeşilgöz over het eindverslag van informateur Kim Putters


Informateur Kim Putters heeft zojuist zijn verslag naar de Tweede Kamer gestuurd. Kort en goed adviseert hij dat PVV, VVD, NSC en BBB samen gaan onderhandelen over een extraparlementair kabinet. Of zoals hij voorstelt het te noemen: een programkabinet.

Over de kenmerken van zo’n kabinet heb ik deze week samen met de andere partijleiders gesproken. Dat was belangrijk en goed om te doen. Want zoals ik eerder al zei, over de definitie van ‘extraparlementair’ bestonden veel verschillende beelden. Wat daarbij in elk geval steeds terugkomt is dat zo’n kabinet een grotere afstand heeft tot de Tweede Kamer. Maar de uitwerking riep verder nog genoeg vragen op. De VVD heeft helder gemaakt dat er in ieder geval sprake moet zijn van een gelijke mate van commitment van partijen, op inhoud en mensen. In het advies van Putters komt dat ook goed terug.

Ten aanzien van de inhoud adviseert Putters de vier partijen een akkoord op hoofdlijnen te maken. Dat geeft houvast en richting over de doelen en ambities en laat ruimte aan de invulling van het ‘hoe’, de maatregelen, door de uiteindelijke kabinetsploeg. In zo’n hoofdlijnenakkoord moeten in elk geval duidelijke (en meer gedetailleerde) afspraken staan over degelijke overheidsfinanciën, het versterken van onze internationale positie (op economie en veiligheid) en de rechtstaat. Kortom, op onze drie basisprincipes. Ook dat staat in het verslag.

Wij staan klaar om verantwoordelijkheid te nemen.

Over de bemensing van het kabinet schrijft Putters dat het goed is mensen in het kabinet te laten plaatsnemen met politieke ervaring en mensen met ervaring buiten de politiek. Een evenwichtige verdeling tussen mensen van binnen en van buiten dus. In de media gaat het veel over de plek van de politiek leiders. Aan tafel hebben we gezamenlijk besloten dat om in deze constructie een extraparlementair kabinet mogelijk te maken, wij als politiek leiders in de Tweede Kamer zullen blijven.

Met het verder vormgeven van een programkabinet in de volgende fase komt er als het goed is een kabinet dat ruimte geeft aan het oplossen van de maatschappelijke uitdagingen van dit moment. En een kabinet dat voldoende politieke binding, stabiliteit en bestuurbaarheid biedt, aldus Putters. Volgende week woensdag debatteren we in de Tweede Kamer over het verslag en het vervolg. Het vervolg waarin we eindelijk weer over de inhoud kunnen praten. En dat is de hoogste tijd. Nederland wacht al te lang op een kabinet dat aan de slag kan.

Alles bij elkaar biedt het verslag en advies van Putters een goede basis om een volgende stap te zetten. De voor ons belangrijke punten zijn erin opgenomen. Aan de VVD zal het ook in de komende fase niet liggen. Wij staan klaar om verantwoordelijkheid te nemen. Voor een stabiel landsbestuur, dat bezig is met het oplossen van problemen. Dat zullen we constructief blijven doen. Want de stabiliteit en toekomst van Nederland zullen voor ons altijd doorslaggevend zijn.Source link

Leave a Comment